Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Związek Gmin Jeziorak
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała Zgromadzenia
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmian budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
III/8/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała Zgromadzenia
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Jeziorak" na lata 2019 - 2022.
Nr aktu prawnego
III/7/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-03-14
Grupa tematyczna
Uchwała Zgromadzenia
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu – Zarządowi Związku Gmin „Jeziorak” uprawnienia w przedmiocie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publiczne oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Związku Gmin „Jeziorak”.
Nr aktu prawnego
II/6/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-03-14
Grupa tematyczna
Uchwała Zgromadzenia
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Jeziorak Nr VII/15/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu – Zarządowi Związku Gmin Jeziorak uprawnienia w przedmiocie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publiczne oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Związku Gmin „Jeziorak”.
Nr aktu prawnego
II/5/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-03-14
Grupa tematyczna
Uchwała Zgromadzenia
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmian budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
II/4/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-03-14
Grupa tematyczna
Uchwała Zgromadzenia
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Jeziorak" na lata 2019 - 2022.
Nr aktu prawnego
II/3/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-01-23
Grupa tematyczna
Uchwała Zgromadzenia
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmian budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
I/2/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-01-23
Grupa tematyczna
Uchwała Zgromadzenia
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Jeziorak" na lata 2019-2022.
Nr aktu prawnego
I/1/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-01-17
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
Nr aktu prawnego
III/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-03-14
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń będących własnością Związku Gmin "Jeziorak."
Nr aktu prawnego
2/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji