ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Związek Gmin Jeziorak
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2019-01-17
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
Nr aktu prawnego
I/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2014-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała Zgromadzenia
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należniąci pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Związkowi Gmin "Jeziorak" z siedzibą w Iławie, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypatkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
Nr aktu prawnego
14
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2014-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała Zgromadzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmian w treści uchwały nr IV/19/2013 Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak" z dnia 17 grudnia 2013 rok w sprawie ustalenia na rok 2014 wysokości dodatkowych obok składki rocznej świadczeń gmin na rzecz Związku gmin "Jeziorak"
Nr aktu prawnego
13
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2014-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała Zgromadzenia
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmian w treści Statutu Związku Gmin "Jeziorak"
Nr aktu prawnego
12
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2014-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała Zgromadzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2014 rok
Nr aktu prawnego
11
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2014-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała Zgromadzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Jeziorak" na lata 2014-2017.
Nr aktu prawnego
10
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2014-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Zgromadzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2014 rok
Nr aktu prawnego
9
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2014-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Zgromadzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Jeziorak" na lata 2014-2017.
Nr aktu prawnego
8
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2014-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Zgromadzenia
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "Jeziorak" za 2013 rok.
Nr aktu prawnego
7
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2014-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Zgromadzenia
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego związku Gmin "Jeziorak" wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin "Jeziorak" za 2013 rok.
Nr aktu prawnego
6
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji