Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Związek Gmin Jeziorak
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Remont i przebudowa nawierzchni drogi w msc. Nowy Folwark - etap 1 oraz etap II.

Status: ogłoszony

Tryb: Tryb podstawowy wariant 2

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Związek Gmin "Jeziorak"

Finansowanie: Środki zewnętrzne

Nr UZP: 2022/BZP 00097346/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-04-08 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-04-08 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Za pośrednictwem miniportalu

Ogłoszono dnia: 2022-03-24 przez

Załączniki